Данни

Че събираш или получаваш, ако сънуваш, е знак, че ти предстои непосилна или неприятна и неблагодарна служебна задача, ще те използват за черната работа.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Анкета, Сведение