Дажба

Че получаваш, ако сънуваш, ще те ограничават в работата ти, ще попречат на идеите или амбициите ти.