Чистач, чистене, чистиш

ли насън, е добър знак: ще постигнеш успехи. друг ако чисти, е предупреждение срещу всякакви я или непочтени постъпки.