Чакане, чакаш

ли някого или нещо насън, някоя твоя мечта или амбиция няма да се изпълни. ако те чакат тебе, бъди по-внимателен и търпелив с околните.