Брезент

ако видиш или пипаш в съня си, значи близките ти ще се отнесат незаслужено грубо към тебе.