Бюфет

ако сънуваш, че си в бюфет, внимавай, защото няма да срещнеш подкрепа от хората, на които разчиташ. ако сънуваш себе си като бюфетчия, ще се окажеш в конфузна ситуация.