База

Ако сънуваш, значи ще имаш възможност да се изявиш в някоя област - военна, селскостопанска, учебна, спортна.