Автограф

Ако насън вземаш автограф, в реалния живот ще се сдобиете с нещо много ценно за вас.

Ако даваш насън автограф, показва, че скоро ще се разделите с много близък за вас човек или ще загубите нещо много ценно.

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Надпис, Подпис