Австралия

Младежки сили и неизползвани възможности.

Източник: Нерис Де

Виж още:

Какво означава, ако сънуваш  Азия, Континент